Ik vindt dat leuk, prettig.

Ik wil winnen.

Ik wil aandacht en inzet in een partij.

Je moet het volgens de regels spelen.

Roken? Dat hoort niet bij sport.

 

Ik heb een hekel aan “getreuzel”.

 

 

 

 

 

F:\BULDERBAAN FOTO'S\Foto's Diversen\Simpel houden.jpg

 

A6 flyer Zonder respect geen petanque

 

Gedragadviezen

 

Misschien wel het lastigste onderwerp. Om dat wat te verduidelijken enkele gehoorde tegenstellingen:

 

Ik vindt dat ongepast, niet horen

Ik wil gezellig spelen, winnen is onbelangrijk

Ik wil ontspannen kunnen spelen en kletsen.

Doe niet zo moeilijk, zo gaat​​ het ook.

Ik speel soms prettiger met een rokertje, maar ben anderen niet tot last.

Heb je haast? Ik moet me concentreren.

 

Aan deze voorbeelden uit onze praktijk kunnen er nog​​ 

vele worden toegevoegd. Vandaar dat we op deze pagina proberen een​​ opsomming te geven van algemeen aanvaarde gedragsregels.

 • Houdt rekening met je teamgenoten en tegenstander en pas je gedrag aan de situatie aan. Op een oefenavond worden de regels over het algemeen wat losser gehanteerd dan in een wedstrijd of toernooi.​​ 
  Binnen de club meestal weer iets losser dan spelend bij een andere vereniging.

 • Kom op tijd. Voor een partij gelden regels die tot puntenverlies, uitsluiting of zelfs sancties kunnen leiden. Op onze oefenmiddagen –en avonden, waar om 13.30 resp. 19.30 uur wordt uitgegooid leidt dit tenminste tot ergernis en mogelijk teleurstelling.

 • Als jouw team niet aan de beurt is moeten de spelers zich officieel op minimaal twee meter van het spel bevinden. Dat is soms moeilijk.​​ 
  Let er in ieder geval op dat je voldoende​​ afstand houdt en niet gaat lopen of hinderlijk beweegt of luid spreekt als iemand gaat werpen.​​ 
  Dergelijk gedrag wordt, zeker tijdens toernooien en door wedstrijdspelers, als zeer onsportief ervaren.

 • Officieel is de toegestane tijd tussen het werpen van een boule en het werpen van de volgende 1 minuut. Probeer hiermee rekening te houden.

 • We spelen met z’n allen op één veld en moeten dus met elkaar rekening houden.​​ 
  Een paar gebruiksregels zijn:

a. Door een andere partij heenlopen is niet alleen zeer storend​​ maar​​ ook gevaarlijk.​​ 
Let dus goed op.

  • Ga ergens staan of zitten waar je andere partijen niet stoort. Zie ook punt 3.

  • Komt het but of een boule in het veld van de buren, vraag even permissie om de positie te markeren en haal de boule weg zodat zij hun mène kunnen voortzetten. Na afloop zullen zij jullie zo nodig in staat stellen jullie mène verder uit te spelen.

  • Staat in een buurpartij de tireur zich te concentreren voor een schot, sta dan even stil en neem even stilte in acht.

  • Denk altijd om de​​ veiligheid​​ van anderen.​​ 
   Een geworpen boule kan serieuze verwondingen veroorzaken.

 • Tijdens wedstrijden is roken in het veld verboden. Op de oefendagen binnen de club geldt geen verbod doch wordt iedereen dringend verzocht niet te roken tijdens het spel.​​ 
  Kent u soms​​ een sport waarvan de spelers roken tijdens de uitvoering daarvan?

 • Aandacht voor de partij die je speelt is soms een lastige zaak. De één weet precies hoe alles ligt en wat het verloop van de partij is, de ander heeft daar meer moeite mee. Een speler die voortdurend ‘bij de les’ moet worden geroepen, werkt niet sfeer verbeterend.

 • Iedereen komt om gezellig te spelen. Als elke deelnemer daaraan probeert te werken, wordt elke bijeenkomst een feest(je).