Clubontmoetingen
Jeu de Boules Vereniging Bulderbaan onderhoudt met enkele verenigingen binnen en ook buiten het district nauwere contacten.​​ 
Dit resulteert o.a. in het organiseren van clubont-moetingen waarbij de verenigingen​​ wisselend als​​ 

 

 

gastheer optreden voor een vriendschappelijke wedstrijd.

De data worden in onderling overleg jaarlijks vastgesteld.​​ 

Inschrijving door onze leden vind plaats op de lijsten in het clubhuis.

Ontmoetingen worden opgenomen in de​​ Verenigingsinfo/Activiteitenkalender.


F:\BULDERBAAN FOTO'S\Logo's oud+nieuw\Knipsel_logo DBDB.JPG

Al vele jaren hebben JBV Bulderbaan en JBV De Boel de Boule (DBDB-Roelofarendsveen) een vriendschappelijk uitwisselingsprogramma.​​ 
In de​​ winterperiode wordt een afspraak gemaakt om in de hal van DBDB te spelen en in juni of juli is de return in de open lucht van het Broersepark.

 

F:\BULDERBAAN FOTO'S\Foto's 2013\Bulderbaan_Clubontmoeting DBDB 2013\Bulderbaan_clubontmoeting DBDB_2013-06-19 (12) (Small).JPG

 

F:\BULDERBAAN FOTO'S\Website Links Afbeeldingen\Websitelink_Lijnden.jpg


In 2014 is op uitnodiging van P(etanque) C(lub) Lijnden (nabij Badhoevedorp) een eerste clubontmoeting gerealiseerd in de speelhal in Lijnden.​​ 
Een wederkerig vervolg in Amstelveen staat in de planning voor de eerste helft 2016.​​ 
F:\BULDERBAAN FOTO'S\Foto's 2014\Bulderbaan_clubuitwisseling_PCLijnden_2014\Bulderbaan_uitwisseling_Lijnden_2014-10-14 (1) (Small).JPG

 

 

 

 

 

Een van onze leden verhuisde (terug) naar haar vorige woonplaats in Uden (NB) en dus ook naar haar oude club​​ aldaar: JBC PLOP.​​ 
Op haar initiatief werden direct contacten gelegd voor een eerste clubontmoeting buiten de eigen afdeling 09 in september 2014.

Een doorslaand succes dat mogelijk in de nabije toekomst een vervolg zal krijgen met een bezoek in het Broersepark in Amstelveen.

F:\BULDERBAAN FOTO'S\Foto's 2014\Bulderbaan_clubuitwisseling_JBC Plop_2014\Bulderbaan_ bezoek_PLOP-album_Henk Brokke\uden_24-8_02.jpg